Patrová soustava s reflektorovou stěnou - Matrace

Tento návod zaslal Petr Vinař, který tuto anténu přepočítal a vyrobil. Originální popis, návod a fotky přikládám níže v nezměněné podobě. Dotazy prosím posílejte na Petrovu adresu, já zatím nemám s touto anténou žádné zkušenosti.

Popis antény

Při pročítání stránek o domácí výrobě antén pro wifi mne zarazila skutečnost, že se nikdo nezmiňuje o použití patrové antény, se kterou mám velmi dobré zkušenosti.


Jedná se modifikaci běžné televizní antény s buzenou celovlnou patrovou soustavou, známou pod názvem "matrace". Kromě pochopitelného zmenšení jsem použil plný reflektor, "tlusté" dipóly a jejich připevnění pomocí šroubů ve čtvrtině délky.


Za největší výhodu tohoto typu antény považuji její necitlivost k odchylkám od přesných rozměrů, která se hodí zvláště v tomto pásmu.


Změnou připevnění dipólů jsem docílil galvanického propojení všech částí, vysoké mechanické pevnosti a snadné výroby.

Technické údaje

Pro čtyřpatrovou variantu jsou udávané tyto vlastnosti:

 • provozní zisk 12 dB
 • činitel zpětného příjmu -25 dB
 • hodnota stojatého vlnění menší než 1,3
 • horizontální úhel 28 stupňů
 • vertikální úhel 42 stupňů

  Pro vyšší zisk je možné použít i soustavu šestipatrovou, její vlastnosti jsem však v dostupných publikacích nenašel, navíc čtyřpatrová varianta mne naprosto uspokojila, takže jsem již dále nelaboroval.
 • Návod na výrobu

  V příloze zasílám nákresy antén, o jejichž modifikaci či kombinaci se jedná. Pocházejí z publikace Tomáše Černého Antény pro příjem televize, SNTL 1987. Dále přikládám fotku, která je dle mého názoru dostatečně ilustrativní.


  Návod k výrobě
  Návod k výrobě
  1.

  Návod na stavbu je opravdu velice jednoduchý. Převzít mnou použité rozměry (délka vlny 126 mm) nebo si vypočítat rozměry svoje. Pocínovaný plech 0,55 mm na reflektor 20 x 30 cm nebo 20 x 43 pro šest pater dipólů a má u obou delších stran pro zpevnění asi dvoucentimetrový mírně dopředu zalomený okraj.


  Nastříhat dostatečný počet trojúhelníků šíře 22 mm a dlouhých 63 mm. V polovině výšky mají otvor pro upevňovací šroub. Rozměřit a navrtat v reflektoru otvory pro šrouby nesoucí poloviny dipólů. Ve středu reflektoru je otvor pro průchod koaxiálu, na zadní straně reflektoru je vhodné vytvořit pro něj z pásku plechu vedení, aby nebyl mechanicky namáhán. Pomocí matek a šroubů M4 x 30 mm se závitem až k hlavě složit celou anténu, dipóly se hroty téměř dotýkají.


  Hroty zahnout tak, aby nesly připájené měděné dráty napáječe o průměru 1,5 mm. Vzdálenost mezi dráty je 8 mm, tuto vzdálenost je nutné dodržet i v případě křížícího se napájení. Pokud bude někomu lépe vyhovovat napájení u hrany reflektoru, musí křížit vedení mezi všemi patry a koaxiál připojit k poslednímu dipólu.


  Koaxiál je připojen a přizpůsoben prostřednictvím půlvlnné smyčky - polovinu stanovené délky vlny je nutné vynásobit koeficientem zkrácení pro daný kabel, tedy například 0,81. Střední vodič koaxiálu a jeden střední vodič smyčky jsou připájeny na jeden vodič napáječe, na druhý vodič napáječe je připájen druhý konec smyčky. Opletení koaxiálu je vodivě spojeno s oběma konci opletení smyčky a navíc i s reflektorem.


  Konce smyčky je nutné ještě mechanicky zafixovat, protože jinak má smyčka tendenci se rozevírat a sebelepší pájení cínem spoj neudrží.


  Hotová anténa
  Anténa
  Závěr

  S touto anténou jsem velmi spokojen, příjem je mnohem lepší, než s panelovou sektorovou anténou (8 dB). Připevnit ji lze přímo za reflektor, pro upevnění je možné využít i delších šroubů, upevňujících dipóly. V tom případě je ovšem lepší jejich montáž hlavami dopředu. Vzhledem k tomu, že tuto anténu provozuji stojící na skříňce nad psacím stolem a opřenou o zeď, neřešil jsem nijak její zakrytování proti povětrnosti.

  Čtvrtek / 22. října 2020 / 02:27:53
  .: SmallCastle © 2006 - 2011 :.