Měřič síly pole

Kromě měření odražených vln (PSV) jsem se rozhodl, že si změřím sílu elektro-magnetického pole, které anténa vyzáří.


Jednoduché měřiče neměly dost signálu pro výchylku měřidla, proto mě napadlo využít zesilovače obsaženého v PSV metru.


Vyrobil jsem dipól, signál usměrnil a poslal do zesilovače.

Návod na výrobu

1.

Drát jsem použil běžný el. drát průřezu 2.5 mm2, a jednotlivé díly naohýbal podle tohoto návodu. Mám PSV metr vybaven BNC konekorem, proto jsem použil jeho protikus.


Návod na výrobu

Návod k výrobě
Návod k výrobě
2.

Jako usměrňovací diodu jsem zvolil KAS 34, běžně dostupnou v obchodech s elektro součástkami. Dioda je umístěna je mezi konci dipólu.


měřič pole 02
měřič pole 2
3.

Pro vyhlazení napěťových špiček jsem použil polštářkový kondenzátor 22 nF.


měřič pole 03
měřič pole 3
4.

Pohled na hotový měřič síly pole. Při přepočtení délky dipólu, by šlo měřit el. mag. pole i při jiných frekvencích.


měřič pole 04
měřič pole 4
5.

Měřič síly pole v akci. Měření se provádí na vzdálenost nejméně 2x vlnové délky (v našem případě 25 cm), aby se neprojevilo zkreslení způsobené el. magnetickým polem.


Měřák necháme po celé měření na stejném místě, ničím nehýbáme (ani my nezměníme pozici) a ladíme anténu na co největší vyzařený výkon (výchylku měřidla).


Tato metoda je jednoduchá, ale přitom velice účinná.


měřič pole 05
měřič pole 5
Čtvrtek / 22. října 2020 / 02:25:20
.: SmallCastle © 2006 - 2011 :.