Měřič síly pole s reflektorem

Po prvni verzi měřiče Vf pole, který funguje bezchybně jsem se rozhodl, že zkusím vytvořit k dipolu ještě reflektor, který poskytne lepší směrovost signalu a tím i větší citlivost zařízení.

Návod na výrobu

1.

Drát jsem použil běžný el. drát průřezu 2.5 mm2, a jednotlivé díly naohýbal podle tohoto návodu. Mám PSV metr vybaven BNC konekorem, proto jsem použil jeho protikus.


Návod na výrobu

Návod k výrobě
Návod k výrobě
2.

Reflektor je tvořen z kuprexitové desky 70 x 88 mm. Hrany jsem zkosil aby reflektor neměl ostré hrany, ale klidně může zůstat hranatý.


měřič pole 02
reflektor
3.

Uprostřed reflektoru jsou vyvrtané dírky pro protáhnutí drátu a vsunutá a zapájená svorkovnice z klasické "čokolády", která je zbavená izolace.


měřič pole 03
přední pohled
měřič pole 03
zadní pohled
4.

Drát prostrčíme přes navrtaný reflektor a naohýbáme do potřebného tvaru podle návodu. Mínusový drát je vodivě spojen s reflektorem pomocí svorky z čokolády a na plusový vodič je navlečená izolace. Délku dipólu nechte klidně o 10 mm delší pro následné doladění.


měřič pole 03
přední pohled>
měřič pole 03
zadní pohled
5.

Dalším krokem je připájení diody KAS 34 na dipól, dejte dobrý pozor na její polarizaci !!


měřič pole 05
Dioda
6.

Na konec plusového drátu připájíme špičku, kterou vsuneme do konektoru BNC. Mínusový drát přípájíme na povrch konektoru.


měřič pole 05
konektor
7.

Hotová anténa. Pro nejvyšší zisk se musí ještě doladit


měřič pole 05
hotová anténa
8.

Na reflektor namíříme aktivní anténu se kterou už nehýbáme. My se také pohybujeme co nejmíň a neměníme pozici. Ladíme tak, že posunujeme reflektorem dopředu nebo dozadu, až docílíme největšího indukovaného napětí na dipólu a tím i největší výchylky měřidla. Taky upravíme délku dipolu na velikost lamda/4 (31 mm) postupným přistřiháváním dipólu a sledováním měřidla. Při rezonanci dipólu nám výchylka měřidla ukáže největší hodnotu. Když už je dipól zastřižen hodně, ručička začne opět klesat.


měřič pole 03
ladění 1
měřič pole 03
ladění 2
měřič pole 03
vyladěno

Nebude to asi náhodou, že nejvetší výchylku ukazuje měřidlo, když je dipól vzdálen přiblizně 18 mm od reflektoru :-)

9.

Nakonec porovnání zvětšení citlivosti měřiče pole mezi dipólem bez reflektoru a s reflektorem. Někdy ještě vyzkouším přídat pár direktorů před dipól, jak se projeví na výsledné citlivosti měřiče.


měřič pole 03
bez reflektoru
měřič pole 03
s reflektorem

S tímto měřičem jsem dosáhnul plné výchylky měřidla na 3 metry při použití yagi antény se 7 prvky při standadním výkonu vysílacího AP. (30mW)

Čtvrtek / 22. října 2020 / 03:29:28
.: SmallCastle © 2006 - 2011 :.