Směrové antény

Tyto antény mají vyzařovací diagram od 7° do 50°. Jejich použití je určeno pro klientské přijímače, nebo pro páteřní spoje sítě na větší vzdálenosti. (1 - 3 Km)


Svým malým rozptylem a nasměřováním Vf energie do určitého místa (např. na všesměrovou anténu AP) nedochází k rušení okolních přijímaču a Wi-Fi síť se stává více stabilní.


Při umísťování úzce směrových antén na stožár je nutné nasměrovat anténu co nejpřesněji na zvolený cíl. Tyto antény nemohou plně chytat odražené signály od okolních překážek a proto se u nich projeví prudký pokles přijímaného signálu při nedokonalém nasměrování jejich úhlu.


Zisk těchto antén je většinou od 11 do 30 dB. Mohou být i silnější, ale to bychom už zacházeli do extrému. Při kombinaci vysoce ziskových antén a vysílačů bez regulace výstupního výkonu dojde v mnoha případech (pokud nemáme 30 metrů koaxu RG 58) k porušování Generální licence a vysílaní vyšším výkonem, než je povoleno.


Nejčastější směrové antény jsou typu: Yagi , nebo parabolické síta. Zisk Yagi antén se dociluje přidáváním prvků (direktorů) před skládaný dipól. Paraboly se vyrábí jako drátěné (levnější verze), nebo s plnou parabolou (dražší verze), které jsou také více ziskové.směrovka diagram 1
Vyzařovací diagram z při pohledu z boku

směrovka diagram 2
Vyzařovací diagram při pohledu se zhora


U parabolických antén se horizontální, nebo vertikální vyzařování nastaví už při skládání zářiče, který se pootočí o 90°a zároveň se musí pootočit také síto.


Vertikální polarizace: zářič je ve svislé poloze, parabola má ohyb vodorovně.

Horizontální polarizace: zářič je ve vodorovné poloze, parabola má ohyb svisle.


U Yagi antény se mění polarizace pootočením celé antény.

Vertikální polarizace: všechny prvky i dipól jsou ve svislé poloze.

Horizontální polarizace: všechny prvky i dipól jsou ve vodorovné poloze.


Foto skutečné antény typu Yagi.

yagi 1 yagi 2
Foto skutečné antény typu parabola.

parabola 1 parabola 2
Návody na výrobu těchto antén :

Yagi 7 prvků, Yagi 9 prvků a Yagi 17 prvků.Čtvrtek / 22. října 2020 / 02:04:34
.: SmallCastle © 2006 - 2011 :.