Co je to Wi-Fi

Né vždy je nutné pro propojení jednotlivých počítačů UTP (kroucená dvojlinka), nebo jiný kabel. Někdy je dokonce nemožné takto síť vytvořit. Wi-Fi je bezdrátová síť, která dokonale náhrazuje kabelový ethernet. Pracuje v bezlicenčním pásmu, na stanovené frekvenci 2400 a nově i na 5000 MHz.


Wi-Fi v překladu znamená bezdrátová věrnost (Wireless Fidelity). Základní protokol přenosu dat má označení 802.11b (11 Mbps) a dále s rozvojem Wi-Fi technologie se začal objevovat rychlejší protokol 802.11g - (54 Mbps). Dnes se začíná prosazovat i protokol 802.11n - (600 Mbps). Na frekvenci 5GHz je protokol 802.11a -(54 Mbps). Protokolů je samozřejmě daleko více (celá abeceda), ale u nás se masově využívají převážně tyto.


Propojení jednotlivých bezdrátových zařízení se provádí buď jako rovný s rovným (režím ad hoc), nebo přístupovým bodem (režim acces point - AP) a k němu jsou připojeni jednotliví klienti (režim client). Tento systém potom komunikuje ve hvězdicovém režimu (infrastructure). Toto propojení počítačů je v běžné praxi nejběžnější. Dále se mohou propojovat jednotlivé AP a vnikají větší sítě. (režim Bridge,WDS,WISP)


Přenosové rychlosti v praxi jsou daleko nižší od udávaných teoritický rychlostí. Při udávaných 11 Mbitech /s (1,4 MB /s) je rychlost přenosu v praxi jenom kolem 5-6 MBitů /s (550-600 KB/s). Také výsledná přenosová rychlost velice záleží na síle a zarušení signálu z okolních vysílačů. Potom je rychlost přenosu ještě menší. Podobné je to i u standardu 802.11a, 802.11g a 802.11n


Vzdálenost, na kterou je možné uskutečnit kvalitní spojení je velice různá. Při ideálních podmínkách (přímá viditelnost, kvalitní provedení antén a konektorů) je možné udělat spojení i na několik kilometrů. Naopak v místech, kde je velice silné rušení nemusí Wi-Fi komunikovat ani na stovky metrů. Někdy pomůže změnit polaritu vlny (anténu otočíme o 90 stupňů) a je problém vyřešen.


Měla by se také dodržet tzv. Fresnelova zóna, jejiž tvar se podobá elipsoidu, který se zvětšuje se vdáleností dvou vysílacích (přijímacích) bodů. Vetšinou se její částečné porušení moc na snížení signálu neprojeví, ale měli by jsme s ní počítat. Její rozměry zde udávat nebudu, protože v praxi při budování dvou vysílacích bodů už většinou nelze nic s překážkami v trase udělat.


Technologie Wifi je určena především pro širokou masu domácích uživatelů nejen svou cenou ale taky díky bezlicenčnímu pásmu, které je při dodržení generální licence zcela zdarma. Mnoho uživatelů je připojeno touto technologií k internetu, což je i můj případ.

Čtvrtek / 22. října 2020 / 02:00:49
.: SmallCastle © 2006 - 2011 :.